After a good two weeks of living in Germany I found that I get confused sometimes. The apartment and also other things, like surroundings and the familiarity of this small city, have caused no little confusion in my head. I keep forgetting that I am not in Slovenia. So the other day when we were returning from the Hofgarten playground I saw this truck:

DSCN3998 “Okna” means windows in Slovenian.

And I didn´t think twice about it. Of course somebody would want some »okna« for their house, why would that be strange. A moment later I remembered that I am not in Slovenia and I just stopped there, caught in the moment. A moment of feeling homesick. Then Mojca said: » Come on daddy, there are no butterflies here. « Of course there aren´t. No butterflies and no »oken«. And we headed home where more familiar things were waiting.

Zmedeno po slovensko:

Po dobrih dveh tednih življenja v Nemčiji sem začel opažati, da se včasih malo zmedem oziroma spozabim. Stanovanje in tudi druge stvari, kot okolica stanovanja in domačnost tega majhnega mesta, so povzročile malo zmede v moji glavi. Neprestano pozabljam, da nisem v Sloveniji. Pred dvema dnevoma smo se vračali iz centralnega parka v Bayreuthu, ko sem opazil tovornjak (glej sliko), na katerem je pisalo “okna”. Sploh se mi ni zdelo čudno, da je slovenska beseda v Nemčiji. Mislil sem si, saj je razumljivo, da bo nekdo rabil okna za svojo hišo. Trenutek kasneje me je spreletelo, da nisem v Sloveniji. Za trenutek sem obstal in občutil domotožje. Potem pa je Mojca rekla: “Pridi ati, tukaj ni metuljčkov.” Seveda jih ni. Ni metuljčkov in ni “oken”. In sva se odpravila domov, kjer so naju čakale še druge znane stvari.